ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Model
dot
bullet3 Steps ในการพัฒนาศักยภาพ Call Center
bulletเคล็ดลับ 2 C
bulletทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทีมงาน
bulletปัญหาของทีม Tele-Sales ในปัจจุบันคือ
bulletทีมงานของท่าน เป็นอาวุธในการสร้างลูกค้า หรือทำลายลูกค้า
dot
คลินิคตรวจสุขภาพทีมงาน
dot
bulletCoaching Program
bulletCall Center/Tele-Sales Program
bulletต้อง Coaching กี่ครั้งถึงจะเห็นผล?
bulletสร้างภาพ หรือสร้างคุณภาพ
bulletยิ่งงานยุ่ง ผลงานยิ่งแย่
bulletทำธุรกิจแบบมี"กลยุทธ"
bulletช่องว่างระหว่างเถ้าแก่กับมือปืนรับจ้าง
bulletโอกาสเป็นของผู้สร้าง
bulletพลัง Employee Share สร้าง Customer Share
bulletการขายทางโทรศัพท์"เชิงรุก"
bulletอย่าทำแค่การ Re-Branding
bulletอาวุธสำหรับออกรบ
bulletจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าในองค์กรไม่มี COACH
bulletใครบ้างควรเป็น Coach ในองค์กร
bulletอย่าลังเลที่จะสร้าง ทีมงานที่มีศักยภาพ
bulletเปลี่ยน ก่อนจะ ถูกเปลี่ยน
bulletเพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (1)
bullet เพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (2)
bulletCRM แค่เริ่มต้นก็ล้มเหลว!
dot
Newsletter

dot


Theerapol S.Tang 
 
  ปัญหาหลักๆและปัญหาเดิมๆ ของบรรดา หัวหน้า และ ผู้จัดการ ที่พบได้ แทบทุกองค์กร ก็คือปัญหาในเรื่องการบริหารทีมงานที่เป็นลูกน้องของตัวเอง  และสาเหตุหลักๆก็มักจะหนีไม่ พ้นในเรื่องภาวะผู้นำ เรื่องการสื่อสาร และการขาดความเข้าใจความแตกต่างของลูกน้องแต่ละคน โดยเน้น “ บริหารแบบเหมารวม แบบสำเร็จรูป ไปจนถึงแบบ ทำตามอำเภอใจของตัวเอง ” !
     เพราะฉะนั้น...ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยน “หัวหน้า” และ “ผู้ จัดการ”ทั้งหลายได้แล้ว! (อย่าเพิ่งตกใจ ไม่ได้ให้เปลี่ยนโดยการเอาคนอื่นมาแทน แต่หมายถึง เปลี่ยนวิธีคิดและ วิธีการบริหารทีม!)
           
@ แล้วทำไมต้องเปลี่ยน หัวหน้าและผู้จัดการให้เป็น Coach ? ....
 
 เพราะ... ลูกน้อง ไม่ ต้องการคนมาเป็น “หัวหน้า”(และเจ้านาย) แต่ต้องการ คนที่มาเป็น “ผู้นำ” ที่มี ศักยภาพในการนำ ไม่ใช่ผู้นำที่มีตำแหน่งแต่ปราศจาก ศักยภาพที่ควรจะมี!
 เพราะ... หัวหน้า และ ผู้จัดการ ยุคใหม่ ที่ปราศจากทักษะของการเป็น Coach ย่อมปราศจาก ทักษะที่จะแก้ปัญหาให้กับทีมงาน ปราศจากทักษะในการหลอมรวมทีมให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ปราศจากทักษะการ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์(เพราะบางคน มีพรสวรรค์อย่างมากในการสื่อสารแล้วสร้างปัญหาให้กับทีมงานและหน่วย งานทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ) และยังปราศจากทักษะในการดึงศักยภาพของทีมงานแต่ละคนให้เปล่งศักยภาพให้มาก ที่สุดในสภาวะที่มีข้อจำกัดหรือมีโอกาส!!!
IN-HOUSE TRAINING & PUBLIC SEMINAR

สัมมนา 4 ขั้นตอนการเป็น Coach ในองค์กรภายใน 15 วัน

สัมมนา “4 ขั้นตอนการเป็น Coach ในองค์กรภายใน 15 วัน” เปลี่ยนผู้นำทุกระดับในองค์กร ให้เป็น Coach ด้วยการพัฒนาทีมอย่างสร้างสรรค์ (เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach) “รุ่นที่ 13”   

โดย อาจารย์ธีรพล แซ่ตั้ง
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา
More...
สัมมนา เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach รุ่นที่ 12

  อบรม สัมมนา “เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach”

สร้างทีมงาน…ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  “รุ่นที่ 12”   
โดย อาจารย์ธีรพล แซ่ตั้ง

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560  (09.00-16.00 น.)  ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา 
More...
เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach รุ่นที่ 11
 อบรม สัมมนา “เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach”
สร้างทีมงาน…ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  “รุ่นที่ 11”   
โดย อาจารย์ธีรพล แซ่ตั้ง

 

วันที่ 21 มีนาคม 2559  (09.00-16.00 น.)  ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา 
More...
สัมมนา เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach "รุ่นที่ 10"

 อบรม สัมมนา “เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach” สร้างทีมงาน…ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  “รุ่นที่ 10”   

โดย อาจารย์ธีรพล แซ่ตั้ง
วันที่  4 สิงหาคม  2558  (09.00-16.00 น.)  ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา 

More...
สัมมนา เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach “รุ่นที่ 9”
อบรม สัมมนา “เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach” สร้างทีมงาน…ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  “รุ่นที่ 9”   
โดย อาจารย์ธีรพล แซ่ตั้ง
วันที่  26  มีนาคม  2558  (09.00-16.00 น.)  ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา 

 

More...
แนะนำหลักสูตรยอดนิยม ที่เรียนรู้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ทันที!!!

  หลักสูตรเดียวที่ "กลั่นกรองจากประสบการณ์จริง" กว่ายี่สิบปีของ Coach ตัวจริง ที่พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้กับลูกค้าในแทบทุกธุรกิจ ตั้งแต่ระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้ปรับเปลี่ยน "ตนเอง" ก่อนที่จะปรับเปลี่ยน-พัฒนา "ทีมงาน" ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเป็น Coach ด้วยวิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อนและเห็นผลเร็ว...

More...

   @@ Tele-Sales มีจำนวนมากในเกือบทุกธุรกิจบางธุรกิจ Tele-Sales สร้างยอดขายให้กับองค์กร บางธุรกิจ Tele-Sales "สร้างภาระค่าใช้จ่าย" แต่ไม่สร้างรายได้!  และบางธุรกิจTele-Sales สร้างแต่ปัญหา!

   @@ เหตุผลก็เพราะ Tele-Sales ทุกธุรกิจ "ส่วนมากเป็น Tele-Sales มือระดับธรรมดาๆ และจำนวนไม่น้อยเป็นมือสมัครเล่นที่ทำงานไปวันๆ ไม่มีความมุ่งมั่น ไม่มีการพัฒนา อยู่ได้ไม่นาน!

   @@ Tele-Sales ที่จะอยู่รอดได้ในปีหน้าและช่วยสร้างรายได้ จะต้องเป็น Tele-Sales มืออาชีพเท่านั้น เพราะหมดยุคแล้ว.. ที่ทุกธุรกิจจะมี Tele-Sales จำนวนมาก.. ที่มากไปด้วยปริมาณ แต่ปราศจากคุณภาพ! ปี 2018 ถึงเวลาเปลี่ยน Tele-Sales มือธรรมดาและมือสมัครเล่นให้เป็นมืออาชีพ โดยให้มีจำนวน Tele-Sales จำนวนไม่มาก แต่มากไปด้วยคุณภาพ!

More...

  การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงมีบทบาทเป็นหัวหน้าแล้วจะกลายเป็น Coach โดยธรรมชาติ… การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเน้นแต่ออกคำสั่ง "สั่ง" แล้วสั่งลูกเดียว โดยปราศจากการ “สอน”
  การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเป็นแค่ Trainer คือฝึกอบรมให้กับทีมงานของตัวเองเพียงครั้งเดียวแล้วเลิกแล้วกันไป
  การเป็น Coach ที่แท้จริง หมายถึงการเป็นทั้ง ผู้ฝึกสอน ผู้ชี้แนะ ผู้สนับสนุน ผู้ที่ช่วยแก้ปัญหา ให้กับทีมงาน "ทุกคน" ของตัวเอง…โดยเริ่มตั้งแต่ เข้าใจทีมงานของตนเองอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่อง จุดอ่อน จุดแข็ง เข้าใจธรรมชาติของคนที่ถูกปลูกฝัง ถูกหล่อหลอมมาแตกต่างกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารอย่าง "สร้างสรรค์" และสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของทีมงานแต่ละคน ที่อาจจะถนัดที่จะรับสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน

 ลองเลิกเป็นแค่ “หัวหน้าและผู้บริหารธรรมดาๆ” แล้วเปลี่ยนเป็น “Coach” ดูสิครับ…ท่านจะพบว่า “งานที่แท้จริง” ที่ท่านควรทำอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจัง… คือการเป็น Coachให้กับทีมของท่าน!

More...

1. เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องแบบมืออาชีพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และรายได้ให้กับองค์กร

2. สร้างความแตกต่างในการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ จากคู่แข่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. เรียนรู้ทักษะ ในการบริหารทีม Tele-Sales ในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ

More...

      ยกระดับหัวหน้าทีมงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและยอดขาย!การเรียนรู้ในรูปแบบ Workshop ที่เรียน รู้แล้ว สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงได้ทันที!โดยการทำ Workshop เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์ -ปัญหา - และ ทำ ให้มองเห็น "โอกาสในการ เพิ่มศักยภาพให้กับหัวหน้าทีม และ ทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และ องค์กร..

More...

 "กระแส" ในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่มาเร็ว แต่มามากและเร็วกว่าในอดีตหลายสิบหลายร้อยเท่า ดังนั้น ต้องรู้เท่าทันกระแส และใช้กระแสในทางที่ถูกที่ควร ก็ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว !

More...

 หากลองศึกษาและทำความเข้าใจกับโควิดในวันนี้อย่างจริงจัง บริหารจัดการดีๆ ใครเป็นก็กินยา แยกพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ไม่กี่วันก็หาย จบด้วยประโยคนี้ประโยคเดียวกับตอนเริ่มต้น...อันที่จริง Covid ในวันนี้เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว

More...

 คงจะเป็นเรื่องที่ทั้งท้าทายและสนุก ถ้าจะลองเดิน "สวนทาง" ดูบ้าง ยิ่งถ้าอยู่ในสถานการณ์มองไม่เห็นทางที่ชัดเจนว่าจะเดินไปทางไหนดี การเดินสวนทางอาจเป็นหนทางที่ควรเดิน !

More...

Coaching & Creative communication for Leader 
สร้างทีมงานด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
More...

เสริมทักษะและเทคนิคการขาย-การให้บริการทางโทรศัพท์เชิงรับ-เชิงรุก
ให้กับทีมงาน Tele-Sales & Call Center 

More...

แนวคิดและทัศนคิรวมทั้งทักษะและเทคนิคในการขาย-การให้บริการ 
ให้กับพนักงานประจำศูนย์บริการ/สาขา/โชวร์รูม

 

More...

 


More...

โครงการเปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น COACH มืออาชีพ !!! ภายใน 3 เดือน
หลักสูตร : 3 ขั้นตอน"ยกระดับ"หัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach!

Coaching ด้วยแนวทางแบบง่ายๆ แต่ได้ผล!!!  พร้อมแนวทางการทำแผน Coaching 30 วัน สำหรับนำไปใช้หลังฝึกอบรม

More...
โครงการเปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach (ภายใน 3 เดือน)
More...
หลักสูตร In-House Training

In-House Training 2013!

 เลือกหลักสูตรสร้างคน สร้างรายได้ ให้ตอบโจทย์-ตรงใจให้กับองค์กร และทีมงานของท่าน

More...
เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการ ให้เป็น Coach!!!icon

หลักสูตรฝึกอบรม สำหรับ ผู้จัดการ-หัวหน้า : Coaching

More...
Tele-Consultative Approach!

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับทีมงาน Tele-Sales / Telemarketing

More...
Practical Coaching สำหรับหัวหน้าทีม Call Center

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหัวหน้าทีม Call Center เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงาน

More...

 

     Coach ธีรพล แซ่ตั้ง มีประสบการณ์ ด้านบริหารการจัดการ เป็นที่ปรึกษาและ Coach ให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Operation Effectiveness  Call Center & Telemarketing (Tele-Sales)ในการพัฒนาศักยภาพของคน และทีมงานด้วยวิธีการ CoachingMore...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

No article here !
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
TSC CO.,LTD. เลขที่ 3272/23 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : (662) 736-5460 แฟ็กซ์ : (662) 736-6600 e-mail : tsctheone_t@hotmail.com เว็บไซต์ : www.thespecialistcoach.com