ReadyPlanet.com
dot
dot
Model
dot
bullet3 Steps ในการพัฒนาศักยภาพ Call Center
bulletเคล็ดลับ 2 C
bulletทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทีมงาน
bulletปัญหาของทีม Tele-Sales ในปัจจุบันคือ
bulletทีมงานของท่าน เป็นอาวุธในการสร้างลูกค้า หรือทำลายลูกค้า
dot
คลินิคตรวจสุขภาพทีมงาน
dot
bulletCoaching Program
bulletCall Center/Tele-Sales Program
bulletต้อง Coaching กี่ครั้งถึงจะเห็นผล?
bulletสร้างภาพ หรือสร้างคุณภาพ
bulletยิ่งงานยุ่ง ผลงานยิ่งแย่
bulletทำธุรกิจแบบมี"กลยุทธ"
bulletช่องว่างระหว่างเถ้าแก่กับมือปืนรับจ้าง
bulletโอกาสเป็นของผู้สร้าง
bulletพลัง Employee Share สร้าง Customer Share
bulletการขายทางโทรศัพท์"เชิงรุก"
bulletอย่าทำแค่การ Re-Branding
bulletอาวุธสำหรับออกรบ
bulletจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าในองค์กรไม่มี COACH
bulletใครบ้างควรเป็น Coach ในองค์กร
bulletอย่าลังเลที่จะสร้าง ทีมงานที่มีศักยภาพ
bulletเปลี่ยน ก่อนจะ ถูกเปลี่ยน
bulletเพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (1)
bullet เพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (2)
bulletCRM แค่เริ่มต้นก็ล้มเหลว!
dot
Newsletter

dot


Theerapol S.Tang


Coaching Program

แบบสอบถาม แนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนาในเรื่อง “คน” ทุกระดับในองค์กร

ประโยชน์ที่หน่วยงาน และองค์กรของท่านจะได้รับจากการตอบแบบสอบถามก็คือ แนวทางการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของทัศนคติ
และทักษะของพนักงานทุกระดับ (ทั้งระดับปฏิบัติการ > หัวหน้างาน > ผู้บริหาร) ให้มีทัศนคติ และศักยภาพที่ดีขึ้น
โดยใช้โครงการ COACHING PROGRAM 1-3 เดือน

ขอขอบคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหา-พัฒนาคน และสละเวลาตอบคำถาม

1.  จากการประเมินโดยพฤติกรรม และความสามารถในภาพรวม ท่านคิดว่าพนักงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับของท่านเป็นอย่างไร?
        มีทัศนคติที่ดีมาก และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเยี่ยม
        มีทัศนคติ แบบกลางๆ (ผสมผสานระหว่างดีกับไม่ดี) และประสิทธิภาพการทำงานที่พอใช้ได้เท่านั้น
        ทีทัศนคติในแง่ลบ เป็นส่วนมาก และประสิทธิภาพในการทำงานไม่ค่อยดี


2.  ท่านคิดว่า หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนในการสร้างแรงจูงใจและสร้างศักยภาพให้กับทีมงาน-ลูกน้องในสายงานมากหรือน้อยเพียงใด?
         มีส่วนอย่างมากที่ผู้นำ (โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน-ผู้บริหารระดับกลาง) จะทำให้ลูกน้องมีทัศนคติ และทักษะที่ดีหรือแย่
        มีส่วนบ้าง ที่จะทำให้ลูกน้องมีทัศนคติ และทักษะที่ดีหรือแย่
        ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง


3.  ท่านคิดว่าถ้าหัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้บริหารระดับสูง ได้เรียนรู้-พัฒนาความสามารถในเรื่องการ COACHING เพื่อแก้ปัญหา-พัฒนาทีมงาน ท่านคิดว่ามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา-พัฒนาทีมงานหรือไม่?
          มีส่วนอย่างมาก เพราะเรื่อง COACHING เป็นทักษะที่จำเป็นของผู้นำทุกระดับในปัจจุบัน
         มีส่วนอยู่บ้าง
         ไม่มีส่วนช่วย


4.  ท่านคิดว่าระยะเวลาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด (จากการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง) ที่หัวหน้างาน-ผู้บริหารขององค์กรท่าน (รวมทุกหน่วยงาน) ที่ควรจะเรียนรู้ในเรื่องการ COACHING ควรเป็นระยะเวลาเท่าไหร่?
         ฝึกอบรม 1-2 วัน
          ฝึกอบรม 1-2 วัน และติดตามผล เดือนละ 1 ครั้ง (COACHING PROGRAM)
         ไม่แน่ใจ


5.  ท่านต้องการทราบรายละเอียดในเรื่องการ COACHING เพื่อแก้ปัญหา-พัฒนาทีมงานทุกระดับ ทุกหน่วยงาน เพิ่มเติมหรือไม่?
         ต้องการ
                 ให้ส่งรายละเอียดมาทาง       E-mail :   ………………………………………………………………………….
                ให้ติดต่อมาทางโทรศัพท์      หมายเลข  : ………………………………………………….………………..…… 
                                       คุณ ................................................................................  ตำแหน่ง .........................................................................
        ไม่ต้องการ
  
>>>> ขอบคุณอีกครั้งกับคำตอบของทุกๆท่าน
บริษัท   TSC CO.,LTD.
Tel   :  02-736-5460
E-mail  :   tsctheone_t@hotmail.com

Download ไฟล์ข้อมูลได้จาก link ด้านล่างค่ะ

01_Format Coaching.doc

www.thespecialistcoach.com/images/sub_1249634986/01_Format%20Coaching.doc

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
TSC CO.,LTD. เลขที่ 3272/23 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : (662) 736-5460 แฟ็กซ์ : (662) 736-6600 e-mail : tsctheone_t@hotmail.com เว็บไซต์ : www.thespecialistcoach.com