ReadyPlanet.com
dot
dot
Model
dot
bullet3 Steps ในการพัฒนาศักยภาพ Call Center
bulletเคล็ดลับ 2 C
bulletทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทีมงาน
bulletปัญหาของทีม Tele-Sales ในปัจจุบันคือ
bulletทีมงานของท่าน เป็นอาวุธในการสร้างลูกค้า หรือทำลายลูกค้า
dot
คลินิคตรวจสุขภาพทีมงาน
dot
bulletCoaching Program
bulletCall Center/Tele-Sales Program
bulletต้อง Coaching กี่ครั้งถึงจะเห็นผล?
bulletสร้างภาพ หรือสร้างคุณภาพ
bulletยิ่งงานยุ่ง ผลงานยิ่งแย่
bulletทำธุรกิจแบบมี"กลยุทธ"
bulletช่องว่างระหว่างเถ้าแก่กับมือปืนรับจ้าง
bulletโอกาสเป็นของผู้สร้าง
bulletพลัง Employee Share สร้าง Customer Share
bulletการขายทางโทรศัพท์"เชิงรุก"
bulletอย่าทำแค่การ Re-Branding
bulletอาวุธสำหรับออกรบ
bulletจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าในองค์กรไม่มี COACH
bulletใครบ้างควรเป็น Coach ในองค์กร
bulletอย่าลังเลที่จะสร้าง ทีมงานที่มีศักยภาพ
bulletเปลี่ยน ก่อนจะ ถูกเปลี่ยน
bulletเพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (1)
bullet เพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (2)
bulletCRM แค่เริ่มต้นก็ล้มเหลว!
dot
Newsletter

dot


Theerapol S.Tang


Coaching คืออะไร

 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการ Coaching ทีมงานมากขึ้น แต่การ Coaching ที่ถูกต้องและเห็นผล ต้องทำอย่างไร? มีขั้นตอนอย่างไร? ศึกษาได้จากที่ไหน?                 
    * การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงมีบทบาทเป็นหัวหน้าแล้วจะกลายเป็น Coach โดยธรรมชาติ…
    * การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเน้นแต่ออกคำสั่ง "สั่ง" แล้วสั่งลูกเดียว โดยปราศจากการ “สอน”
    * การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเป็นแค่ Trainer คือฝึกอบรมให้กับทีมงานของตัวเองเพียงครั้งเดียวแล้วเลิกแล้วกันไป
    * การเป็น Coach ที่แท้จริง หมายถึงการเป็นทั้ง ผู้ฝึกสอน ผู้ชี้แนะ ผู้สนับสนุน ผู้ที่ช่วยแก้ปัญหา ให้กับทีมงาน "ทุกคน" ของตัวเอง…โดยเริ่มตั้งแต่ เข้าใจทีมงานของตนเองอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่อง จุดอ่อน จุดแข็ง เข้าใจธรรมชาติของคนที่ถูกปลูกฝัง ถูกหล่อหลอมมาแตกต่างกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารอย่าง "สร้างสรรค์" และสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของทีมงานแต่ละคน ที่อาจจะถนัดที่จะรับสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน

 >>> Job & Life Indicator <<<

ทุกองค์กรมีปัญหาเรื่อง "คน" แต่ในทางปฏิบัติ มักจะให้ความสำคัญแต่ "ลูกค้า" "ผลงาน,ยอดขาย" จนละเลย "ทีมงาน-ลูกน้อง"
แต่ละองค์กรมุ่งเน้น ต้องการ Market Share & Money ไม่ใช่เรื่องผิด แต่บางครั้งละเลย Mind Share (Share of Mind) ของพนักงาน

 

 

      

        

 >>> ถึงเวลาเปลี่ยนหัวหน้าธรรมดาๆ ให้เป็น Coach มืออาชีพ! <<<

 แนวทางที่ 1 : เหมาะสำหรับองค์กรที่มีเวลา และงบประมาณ สำหรับฝึกอบรม 1 วัน
      - ฝึกอบรมหลักสูตร เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach 1 วัน เพื่อเรียนรู้และเสริมทักษะเรื่องของ Coaching
        พร้อมแนวทาง และแผนงานในการนำไปปฏิบัติหลังอบรม

 แนวทางที่ 2 : เหมาะสำหรับองค์กรที่มีเวลา และงบประมาณ สำหรับการติดตามผล เพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจน
      - ฝึกอบรมหลักสูตร เปลี่ยนหัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น Coach 1 วัน เพื่อเรียนรู้และเสริมทักษะเรื่องของ Coaching
      - ติดตามผล 3 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดในการติดตามผลทั้ง 3 ครั้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.
TSC CO.,LTD. เลขที่ 3272/23 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : (662) 736-5460 แฟ็กซ์ : (662) 736-6600 e-mail : tsctheone_t@hotmail.com เว็บไซต์ : www.thespecialistcoach.com