ReadyPlanet.com
dot
dot
Model
dot
bullet3 Steps ในการพัฒนาศักยภาพ Call Center
bulletเคล็ดลับ 2 C
bulletทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทีมงาน
bulletปัญหาของทีม Tele-Sales ในปัจจุบันคือ
bulletทีมงานของท่าน เป็นอาวุธในการสร้างลูกค้า หรือทำลายลูกค้า
dot
คลินิคตรวจสุขภาพทีมงาน
dot
bulletCoaching Program
bulletCall Center/Tele-Sales Program
bulletต้อง Coaching กี่ครั้งถึงจะเห็นผล?
bulletสร้างภาพ หรือสร้างคุณภาพ
bulletยิ่งงานยุ่ง ผลงานยิ่งแย่
bulletทำธุรกิจแบบมี"กลยุทธ"
bulletช่องว่างระหว่างเถ้าแก่กับมือปืนรับจ้าง
bulletโอกาสเป็นของผู้สร้าง
bulletพลัง Employee Share สร้าง Customer Share
bulletการขายทางโทรศัพท์"เชิงรุก"
bulletอย่าทำแค่การ Re-Branding
bulletอาวุธสำหรับออกรบ
bulletจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าในองค์กรไม่มี COACH
bulletใครบ้างควรเป็น Coach ในองค์กร
bulletอย่าลังเลที่จะสร้าง ทีมงานที่มีศักยภาพ
bulletเปลี่ยน ก่อนจะ ถูกเปลี่ยน
bulletเพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (1)
bullet เพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (2)
bulletCRM แค่เริ่มต้นก็ล้มเหลว!
dot
Newsletter

dot


Theerapol S.Tang


เปลี่ยน..Tele-Sales ธรรมดาๆ..ให้เป็นTele-Sales มืออาชีพที่สร้างยอดขาย 2018

 

 
 
 
 
 
 
 
Course Outlines :

 

1. Tele-Sales แบบทั่วๆ ไปและ มือสมัครเล่น... มีลักษณะอย่างไร?

          1.1. วิธีคิด ของมือธรรมดาๆและมือสมัครเล่น

          1.2. วิธีการทำงาน ของมือธรรมดาๆและมือสมัครเล่น

2. Check List เพื่อขจัดข้อผิดพลาด ก่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Tele-Sales มืออาชีพ

3. Tele-Sales มืออาชีพ ที่สร้างยอดขายและประสบความสำเร็จ...มีลักษณะอย่างไร?

          3.1. วิธีคิดของ Tele-Sales มืออาชีพ

          3.2. วิธีการทำงานของ Tele-Sales มืออาชีพ

4. ความเชี่ยวชาญหลัก ที่Tele-Sales มืออาชีพจำเป็นต้องมี

5. วิธีการสร้างและการขายลูกค้าใหม่เพื่อสร้างยอดขายของ Tele-Sales มืออาชีพ

6. วิธีการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขายของ Tele-Sales มืออาชีพ

7. สรุปรูปแบบ เพื่อกำหนดวิธีคิด-วิธีการ สำหรับการเป็น Tele-Sales มืออาชีพในปี 2018

 

หมายเหตุ >  รูปแบบการสอน  เน้น  Workshop / Role Play  เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     

         > รายละเอียดเนื้อหาของการอบรมจริงสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการได้ตามความเหมาะสม <

       

         วิทยากร :   อ.ธีรพล  แซ่ตั้ง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Operation Effectiveness, Tele-Sales & Call Center PC Development และ Coaching

 

 

ระยะเวลา :   1 วันเต็ม (09.00-16.00 น.) 

 

 

 

 

 

 
แนะนำหลักสูตรยอดนิยม ที่เรียนรู้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ทันที!!!

4 ขั้นตอนการเป็น Coach ในองค์กรภายใน 15 วัน
3 ขั้นตอน "ยกระดับ" หัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น COACH!
TELE-SALES MANAGEMENT FOR COACHING
ยกระดับหัวหน้าทีมงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและยอดขาย!Copyright © 2010 All Rights Reserved.
TSC CO.,LTD. เลขที่ 3272/23 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : (662) 736-5460 แฟ็กซ์ : (662) 736-6600 e-mail : tsctheone_t@hotmail.com เว็บไซต์ : www.thespecialistcoach.com