ReadyPlanet.com
dot
dot
Model
dot
bullet3 Steps ในการพัฒนาศักยภาพ Call Center
bulletเคล็ดลับ 2 C
bulletทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทีมงาน
bulletปัญหาของทีม Tele-Sales ในปัจจุบันคือ
bulletทีมงานของท่าน เป็นอาวุธในการสร้างลูกค้า หรือทำลายลูกค้า
dot
คลินิคตรวจสุขภาพทีมงาน
dot
bulletCoaching Program
bulletCall Center/Tele-Sales Program
bulletต้อง Coaching กี่ครั้งถึงจะเห็นผล?
bulletสร้างภาพ หรือสร้างคุณภาพ
bulletยิ่งงานยุ่ง ผลงานยิ่งแย่
bulletทำธุรกิจแบบมี"กลยุทธ"
bulletช่องว่างระหว่างเถ้าแก่กับมือปืนรับจ้าง
bulletโอกาสเป็นของผู้สร้าง
bulletพลัง Employee Share สร้าง Customer Share
bulletการขายทางโทรศัพท์"เชิงรุก"
bulletอย่าทำแค่การ Re-Branding
bulletอาวุธสำหรับออกรบ
bulletจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าในองค์กรไม่มี COACH
bulletใครบ้างควรเป็น Coach ในองค์กร
bulletอย่าลังเลที่จะสร้าง ทีมงานที่มีศักยภาพ
bulletเปลี่ยน ก่อนจะ ถูกเปลี่ยน
bulletเพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (1)
bullet เพิ่มศักยภาพทีมงาน สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้ (2)
bulletCRM แค่เริ่มต้นก็ล้มเหลว!
dot
Newsletter

dot


Theerapol S.Tang


แนะนำหลักสูตรยอดนิยม ที่เรียนรู้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ทันที!!!4 ขั้นตอนการเป็น Coach ในองค์กรภายใน 15 วัน

  หลักสูตรเดียวที่ "กลั่นกรองจากประสบการณ์จริง" กว่ายี่สิบปีของ Coach ตัวจริง ที่พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้กับลูกค้าในแทบทุกธุรกิจ ตั้งแต่ระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้ปรับเปลี่ยน "ตนเอง" ก่อนที่จะปรับเปลี่ยน-พัฒนา "ทีมงาน" ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเป็น Coach ด้วยวิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อนและเห็นผลเร็ว...

เปลี่ยน..Tele-Sales ธรรมดาๆ..ให้เป็นTele-Sales มืออาชีพที่สร้างยอดขาย 2018

   @@ Tele-Sales มีจำนวนมากในเกือบทุกธุรกิจบางธุรกิจ Tele-Sales สร้างยอดขายให้กับองค์กร บางธุรกิจ Tele-Sales "สร้างภาระค่าใช้จ่าย" แต่ไม่สร้างรายได้!  และบางธุรกิจTele-Sales สร้างแต่ปัญหา!

   @@ เหตุผลก็เพราะ Tele-Sales ทุกธุรกิจ "ส่วนมากเป็น Tele-Sales มือระดับธรรมดาๆ และจำนวนไม่น้อยเป็นมือสมัครเล่นที่ทำงานไปวันๆ ไม่มีความมุ่งมั่น ไม่มีการพัฒนา อยู่ได้ไม่นาน!

   @@ Tele-Sales ที่จะอยู่รอดได้ในปีหน้าและช่วยสร้างรายได้ จะต้องเป็น Tele-Sales มืออาชีพเท่านั้น เพราะหมดยุคแล้ว.. ที่ทุกธุรกิจจะมี Tele-Sales จำนวนมาก.. ที่มากไปด้วยปริมาณ แต่ปราศจากคุณภาพ! ปี 2018 ถึงเวลาเปลี่ยน Tele-Sales มือธรรมดาและมือสมัครเล่นให้เป็นมืออาชีพ โดยให้มีจำนวน Tele-Sales จำนวนไม่มาก แต่มากไปด้วยคุณภาพ!

3 ขั้นตอน "ยกระดับ" หัวหน้า-ผู้จัดการให้เป็น COACH!

  การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงมีบทบาทเป็นหัวหน้าแล้วจะกลายเป็น Coach โดยธรรมชาติ… การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเน้นแต่ออกคำสั่ง "สั่ง" แล้วสั่งลูกเดียว โดยปราศจากการ “สอน”
  การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเป็นแค่ Trainer คือฝึกอบรมให้กับทีมงานของตัวเองเพียงครั้งเดียวแล้วเลิกแล้วกันไป
  การเป็น Coach ที่แท้จริง หมายถึงการเป็นทั้ง ผู้ฝึกสอน ผู้ชี้แนะ ผู้สนับสนุน ผู้ที่ช่วยแก้ปัญหา ให้กับทีมงาน "ทุกคน" ของตัวเอง…โดยเริ่มตั้งแต่ เข้าใจทีมงานของตนเองอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่อง จุดอ่อน จุดแข็ง เข้าใจธรรมชาติของคนที่ถูกปลูกฝัง ถูกหล่อหลอมมาแตกต่างกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารอย่าง "สร้างสรรค์" และสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของทีมงานแต่ละคน ที่อาจจะถนัดที่จะรับสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน

 ลองเลิกเป็นแค่ “หัวหน้าและผู้บริหารธรรมดาๆ” แล้วเปลี่ยนเป็น “Coach” ดูสิครับ…ท่านจะพบว่า “งานที่แท้จริง” ที่ท่านควรทำอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจัง… คือการเป็น Coachให้กับทีมของท่าน!

TELE-SALES MANAGEMENT FOR COACHING

1. เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องแบบมืออาชีพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และรายได้ให้กับองค์กร

2. สร้างความแตกต่างในการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ จากคู่แข่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. เรียนรู้ทักษะ ในการบริหารทีม Tele-Sales ในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ

ยกระดับหัวหน้าทีมงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและยอดขาย!

      ยกระดับหัวหน้าทีมงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและยอดขาย!การเรียนรู้ในรูปแบบ Workshop ที่เรียน รู้แล้ว สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงได้ทันที!โดยการทำ Workshop เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์ -ปัญหา - และ ทำ ให้มองเห็น "โอกาสในการ เพิ่มศักยภาพให้กับหัวหน้าทีม และ ทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และ องค์กร..

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
TSC CO.,LTD. เลขที่ 3272/23 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : (662) 736-5460 แฟ็กซ์ : (662) 736-6600 e-mail : tsctheone_t@hotmail.com เว็บไซต์ : www.thespecialistcoach.com